Profil Spoločnosti

Spoločnosť – mobilis trade s r.o., je nástupcom úspešnej firmy mobilis manipulačná technika spol s.r.o. ktorá na slovenskom trhu pôsobila vyše 17 rokov. Úspešnosť tejto spoločnosti sa dá merať spokojnosťou jej zákazníkov a taktiež dlhým obdobím, počas ktorého pôsobila na Slovensku. Hlavnou komoditou firmy mobilis trade s.r.o., ktorou sa spoločnosť zaoberá, je skladová a manipulačná technika. Medzi ponúkanými produktmi sú aj nákupné tašky značky Andersen Shopper. Nemecká spoločnosť Andersen Shopper vyrába nákupné tašky už viac ako 50 rokov, o kvalite jej výrobkov sa preto nedá pochybovať. Tieto vysoko kvalitné tašky sú overené spokojnosťou slovenských poštových doručovateľov. Kvalita produktov, novátorský a moderný dizajn boli hlavnými dôvodmi, prečo s týmito výrobkami oslovujeme aj slovenskú verejnosť.